Ця Політика обробки персональних даних (далі – Політика обробки персональних даних) діє щодо персональних даних, які Ресурс asmu.com.ua, розташований на доменному імені asmu.com.ua (а також його субдоменах), може отримати від Користувача під час використання сайту asmu.com.ua (а також його субдоменів), Товарів та Послуг asmu.com.ua.

Політика обробки персональних даних складена на виконання Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297 – 17

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Ця Політика обробки персональних даних використовує такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація Ресурсу asmu.com.ua» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Ресурсом, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції ), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано визначеної або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Ресурс asmu.com.ua» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): asmu.com.ua, а також його субдоменах.

1.1.6. «Субдомени сайту asmu.com.ua» – це сторінки, розташовані за адресами: інші тимчасові сторінки, на яких вказано контактну інформацію: info@asmu.com.ua

1.1.7. «Користувач Ресурсу asmu.com.ua» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Ресурсу через мережу Інтернет та використовує інформацію та матеріали Ресурсу asmu.com.ua

1.1.8.”Cookies” — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений         на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.9. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2.1. Використання Користувачем Ресурсу asmu.com.ua означає згоду з цією Політикою обробки персональних даних та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики обробки персональних даних Користувач повинен припинити використання ресурсу asmu.com.ua

2.3. Дана Політика обробки персональних даних застосовується до Ресурсу asmu.com.ua Ресурс asmu.com.ua не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Ресурсі asmu.com.ua

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач Ресурсу asmu.com.ua

3.1. Ця Політика обробки персональних даних встановлює зобов’язання Адміністрації Ресурсу asmu.com.ua щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації при реєстрації на Ресурсу asmu.com.ua або при оформленні замовлення на придбання Товару, Послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики обробки персональних даних, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Ресурсі asmu.com.ua і включають наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару (за необхідності);

3.2.5. місце проживання Користувача (на вимогу Адміністрації).

3.3. Ресурс asmu.com.ua захищає Дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт:

ІР-адреса;

Інформація з cookies;

Інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

час доступу;

адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин ресурсу asmu.com.ua, що вимагають авторизації.

3.3.2. Ресурс asmu.com.ua здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики обробки персональних даних.

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Ресурсу asmu.com.ua може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Ресурсі asmu.com.ua, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору-оферти на надання інформаційно-консультаційних послуг дистанційним способом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персональних даних Ресурсу asmu.com.ua.

4.1.3. Установки з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Ресурсу asmu.com.ua, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Ресурсу asmu.com.ua про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Ресурсу asmu.com.ua.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Ресурсу asmu.com.ua або від імені партнерів Ресурсу asmu.com.ua.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Ресурсу asmu.com.ua з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5.1.Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі інформаційними системами з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Ресурсі asmu.com.ua, включаючи доставку Товару або документації.

5.3.Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставі та в порядку, встановленому законодавством України.

5.4.  При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6.  Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати особисті дані, необхідні для використання Ресурсу asmu.com.ua.

6.1.2. Оновити, доповнити дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація Ресурсу asmu.com.ua зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отримані персональні дані виключно для цілей, зазначених у п.4 цієї Політики обробки персональних даних.

6.2.2. Забезпечити зберігання персональних даних у таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики обробки персональних даних.

6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики обробки персональних даних.

7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних, Адміністрація не несе відповідальності, якщо персональні дані:

7.2.1. Стали публічним надбанням до їхньої втрати або розголошення.

7.2.2. Були отримані від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Ресурсу asmu.com.ua.

7.2.3. Були розголошені за згодою Користувача